Contact us


View Larger Map
Mail Net Logistics
Address:
2, Kusum Kunj, Shraddhanand Rd., Opp. Sai Baba Temple,
Vile Parle (E), Mumbai - 400 057.
Email : mailnetlogistics@gmail.com, shailesh@mailnet.in
Mobile No. : +91-8767672200
Sr. No. Sectors Contact No. & Name
1 MUM Shailesh Kadam : +91-8767672200
    Mr. Yadav : +91-9833476868
2 HYD Mr. Ramraju : +91-9392489028
3 DEL Mr. Shivshankar Yadav : +91-8010466515
4 BLR Mr. Durga Prashad : +91-9342720080
5 SURAT Mr. Amitbhai : +91-9374544061
6 AMD Mr. Vijaybhai : +91-9377471653
7 IXC Mr. Verma : +91-9815375176
8 RAIPUR Mr. Rajesh : +91-9826748900
9 CCU Mr. K. K. Mandal : +91-9330876784
10 MAA Mr. Harshadbhai : +91-9382142970